Skip to content

Swyddogion

Gweinidog

Y Parchedig Beti-Wyn James, BD MTh

beti.wyn@icloud.com

Swyddogion

Ysgrifennydd – R. Alun Charles clem.charles@btinternet.com

Trysorydd Adrian Evans tadrianevans@gmail.com

Ysgrifennydd Ariannol – Huw Michael huwmichael@hotmail.com

Diaconiaid

Rhian Evans

R. Alun Charles

David R. Lloyd

Sulwyn Thomas

Adrian Evans

Philip Jones

Wyn Evans

Elis Jones

Huw Jones

Huw Michael

Alison Parson

Elinor Wyn Reynolds

Jayne Woods

Organyddion

Janet Davies

Meinir Hughes Griffiths

Eira Phillips

Rhian Evans

Heather Williams

Iwan Evans

Angharad Wyn

Ysgrifennydd y Cyfamodi – Dennis Jones

Cyhoeddwyr – Y Diaconiaid

Yr Ysgol Sul

Tîm yr Ysgol Sul:

Tim Hayes, Mari Jenkins, Luned Thomas, Jayne Woods, Llinos Williams

Trysorydd: Eleri Thomas

Y Gymdeithas Ddiwylliadol

Llywydd: Y Parchedig Beti-Wyn James

Ysgrifennydd: Gareth Gravelle gareth.gravell@tiscali.co.uk

Trysorydd: David Lloyd

Gofal y Blodau – Gloria Evans

Dosbarthwyr Cyhoeddiadau’r Enwad: Sulwyn Thomas a David Lloyd

Archwiliwr y Cyfrifon – John M. Jones

Trefnyddion Casglyddion a Drysau: Sulwyn Thomas

CYTUN Caerfyrddin: Alwyn Jones

Pwyllgor y Gymanfa Ganu: Huw Michael

Swyddog Cyswllt a Salem, Caernarfon: Carys Morgans

Swyddogion y Banc Bwyd: Alison Parsons

Swyddog Eco: Mari Jenkins

Swyddogion Cymorth Cristnogol: Rhian Evans ac Eirlys Jones

Papur y Priordy

Golygyddion: Alun Charles

Trysorydd: Philip Jones

Argarffwyr: Gwynfor a Janet Davies

Is Pwyllgor yr Adeiladau

Cadeirydd: Huw Jones

Gwynfor Davies, Adrian Evans, David Lloyd, Dennis Jones, Emlyn Sciavone

Danny Owen, Wyn Evans, Huw Michael

Is-Pwyllgor Cyllid:

Cadeirydd: Adrian Evans, Huw Michael, Dennis Jones

Is-bwyllgor bwyd:

Glenys Thomas, June Thomas, Gill Owen, Heather Williams, Alison Parsons

Rheolwr y we-fan:

Rhodri Davies

Facebook a Trydar:

Y Gweinidog