Skip to content

Dyddiadur

Medi3BoreEin GweinidogCymun
10BoreCwrdd Plant gyda’n Gweinidog Casgliad i’r Genhadaeth (mewn amlen gyda’ch rhif a’ch enw ar y blaen)
P’nawnCwrdd Pregethu Heol Awst am 3.30 gyda’r Parchedig Andrew Lenny
HwyrRihyrsal ar gyfer y Gymanfa Ganu yng Nghapel Penygraig gyda Helen Gibbon am 5
17BoreEin Gweinidog
HwyrCymanfa Ganu Fodern yng Nghapel Cana am 7 Manylion y tu mewn
24BoreEin Gweinidog
HwyrCymanfa Ganu Undebol Caerfyrddin a’r Cylch yng Nghapel Penygraig, Croesyceiliog am 5. Manylion y tu mewn
Hydref1BoreCwrdd Diolchgarwch y Plant gyda’n GweinidogCymun
HwyrOedfa Gymun a Swper Diolchgarwch gyda’n Gweinidog a’r Parchedig Tecwyn Ifan
8BoreEin Gweinidog
15BoreEin Gweinidog
22BoreEin Gweinidog
29BoreOedfa gyda’n Haelodau