Skip to content

Dyddiadur

Ionawr1BoreOedfa Deulu ar gyfer yr Ofalaethyn y PriordyCymun
8BoreCwrdd Plant gyda’n Gweinidog
15BoreY Parchedig Aled Edwards
22BoreEin Gweinidog
Cynhelir Cwrdd Eglwys wedi’r oedfa
HwyrOedfa dan nawdd Cytûn ynEglwys Tywiam 5‘r glochar ddechrau’r Wythnos Weddi am Undod Cristnogol
29BoreEin Gweinidog
Chwefror5BoreEin GweinidogCymun
12BoreEin Gweinidog
19BoreEin Gweinidog
Dathlu Gŵyl Dewi26BoreGwasanaeth Plant yn y Priordy am 10
HwyrOedfa Gymun yn Elim am 5