Skip to content

Dyddiadur

Gorffennaf3BoreEin Gweinidog – Cwrdd Eglwys wedi’r OedfaCymun
P’nawnGŵyl Hirddydd Haf – Parc y Dref am 4.30
10BoreSul y Cyfundeb – Manylion yn y papur
17BoreEin Gweinidog
Pererindod Tabernacl Hendy-gwyn,
Trinity Llanboidy a Bethel, Llanddewi yn
ymuno ä’n hoedfa. Paned i ddilyn
24BoreEin Gweinidog
31BoreGwasanaeth yng ngofal yr Aelodau
Awst4BoreCwrdd Plant gyda’n GweinidogCymun
11Ein Gweinidog
Casgliad i’r Genhadaeth (mewn amlen
gyda’ch rhif a’ch enw ar y blaen)
18BoreEin Gweinidog
25BoreGŵyl Mawl Medi