Dyddiadur

Mai1BoreEin GweinidogCymun
8BoreCwrdd Plant gyda’n Gweinidog
Cwrdd Eglwys i ddilyn
15BoreEin Gweinidog
22BoreCwrdd yr Ofalaeth yn y Priordy. Dathlu ugeinfed flwyddyn einGweinidog yn ein Gofalaeth
29BoreY Parchedig Dyfrig Rees
Mehefin5BoreEin GweinidogCymun
12BoreCwrdd Plant gyda’n Gweinidog
P’nawnCwrdd Pregethu Heol Awst gyda’r Parchedig Ddr Alun Tudur am 3
19Bore
P’nawn
Pererindod yr Ofalaeth iSoar-y-Mynydd gyda’n Gweinidog.Manylion yny Papur
26BoreY Parchedig Denzil John