Swyddogion

Gweinidog

Y Parchedig Beti-Wyn James, B.D.

beti.wyn@icloud.com

Swyddogion

Ysgrifennydd - R. Alun Charles clem@tinacharles.fsnet.co.uk

Trysorydd - Adrian Evans tadrianevans@gmail.com

Ysgrifennydd Ariannol - Huw Edwards huw.edwards@nrevans.co.uk

Diaconiaid

Rhian Evans

R. Alun Charles

David R. Lloyd

John Reynolds

Sulwyn Thomas

Adrian Evans

Tim Hayes

Gareth Gravelle

Eirlys Jones

Chris Lloyd

Philip Jones

Wyn Evans

Organyddion

Janet Davies

Meinir Hughes Griffiths

Eira Phillips

Rhian Evans

Heather Williams

Ysgrifennydd y Cyfamodi - Huw Davies

Cyhoeddwyr - Y Diaconiaid

Yr Ysgol Sul

Tîm yr Ysgol Sul:

Tim Hayes, Fiona Elias, Mari Jenkins, Luned Thomas, Jayne Woods, Llinos Williams

Trysoryddiad: Meinir ac Elis Jones

Y Gymdeithas Ddiwylliadol

Llywydd: Y Parchedig Beti-Wyn James

Ysgrifennydd: Gareth Gravelle gareth.gravell@tiscali.co.uk

Trysorydd: David Lloyd

Gofal y Blodau - Mair Baston a Gloria Evans

Dosbarthwyr Cyhoeddiadau'r Enwad: Sulwyn Thomas a David Lloyd

Archwiliwr y Cyfrifon - John M. Jones

Trefnyddion Casglyddion a Drysau: Sulwyn Thomas

CYTUN Caerfyrddin: Alwyn Jones

Pwyllgor y Gymanfa Ganu: Meinir Hughes Griffiths

Swyddog Cyswllt a Salem, Caernarfon: Carys Morgans

Swyddogion y Banc Bwyd: Henry a Bronwen Wilkins

Swyddog Eco: Mari Jenkins

Swyddogion Cymorth Cristnogol: Rhian Evans ac Eirlys Jones

Papur y Priordy

Golygyddion: Alun a Tina Charles

Trysorydd: Philip Jones

Argarffwyr: Gwynfor a Janet Davies

Is Pwyllgor yr Adeiladau

Cadeirydd: Wynn Evans

Gwynfor Davies, Adrian Evans, David Lloyd,

Danny Owen, Huw Jones, Huw Michael

Is-Pwyllgor Cyllid:

Cadeirydd: Adrian Evans, Huw Davies, Huw Ll. Edwards

Is-bwyllgor bwyd:

Glenys Thomas, June Thomas, Gill Owen, Heather Williams, Alison Parsons

Rheolwr y we-fan:

Rhodri Davies

Facebook a Trydar:

Y Gweinidog