CartrefCroeso i wefan Eglwys Annibynnol Gymraeg 
Y Priordy!  

  Mae'r eglwys yn rhan o ofalaeth  gydag Eglwys Annibynnol Cana, ger Caerfyrddin, 

ac Eglwys Bresbyteraidd BancyfelinLleoliad: Heol Y Prior, Caerfyrddin. SA31 1NE

Google Map


Beti-Wyn James

Gweinidog
Y Parchg. Beti-Wyn James B.D.
beti.wyn@icloud.com

Trefn y Sul:

Oedfa'r Bore am 10 o'r gloch, Oedfa Deulu

Oedfa'r hwyr am 5 o'r gloch yn y festri (lleoliad a dyddiadau yn newid o bryd i'w gilydd)

Gweler: Y tudalen Dyddiadur. 

Ysgol Sul y plant a P.I.P (Pobol Ifanc Priordy) am 10 o'r gloch.

Daw'r plant a'r bobl ifanc i'r oedfa cyn mynd i'r Ysgol Sul.

Gwybodaeth lawn am fywyd yr eglwys, Dobarthidau Beiblaidd, Drws Agored, Y Gymdeithas Ddiwilliadol a llawer mwy i'w weld yma neu yn y wasg leol.

Copi cyfredol o Bapur Misol yr eglwys, 'Papur Priordy' ar gael ar y wefan hon.


FACEBOOK Capel Y Priordy

Trydar @CapelYPriordy


Undeb Annibynwyr Cymraeg. 

http://www.annibynwyr.org/

Mae'r Priordy yEglwysFasnach Deg

Subpages (1): Oriel