Cartref

Croeso i wefan Eglwys Annibynnol Gymraeg

Y Priordy!

Mae'r eglwys yn rhan o ofalaeth gydag Eglwys Annibynnol Cana, ger Caerfyrddin,

ac Eglwys Bresbyteraidd Bancyfelin

Lleoliad: Heol Y Prior, Caerfyrddin. SA31 1NE

Gweinidog:

Y Parchg. Beti-Wyn James BD MTh

beti.wyn@icloud.com

Trefn y Sul:

Oedfa'r Bore am 10 o'r gloch, Oedfa Deulu

Gwybodaeth lawn am fywyd yr eglwys, Dobarthidau Beiblaidd, Drws Agored, Y Gymdeithas Ddiwilliadol a llawer mwy i'w weld yma neu yn y wasg leol.

Copi cyfredol o Bapur Misol yr eglwys, 'Papur Priordy' ar gael ar y wefan hon.

FACEBOOK Capel Y Priordy

Trydar @CapelYPriordy

Undeb Annibynwyr Cymraeg.

Gweler: Y tudalen Dyddiadur.

Ysgol Sul y plant a P.I.P (Pobol Ifanc Priordy) am 10 o'r gloch.

Daw'r plant a'r bobl ifanc i'r oedfa cyn mynd i'r Ysgol Sul.

Mae'r Priordy yn EglwysFasnach Deg