Swyddogion

Gweinidog

Y Parchedig Beti-Wyn James, B.D.

beti.wyn@icloud.com


Swyddogion

Ysgrifennydd  - R. Alun Charles    clem@tinacharles.fsnet.co.uk

Trysorydd - Adrian Evans    tadrianevans@gmail.com

Ysgrifennydd Ariannol - Huw Edwards   huw.edwards@nrevans.co.uk


Diaconiaid

Rhian Evans

R. Alun Charles

David R. Lloyd

John Reynolds

Sulwyn Thomas

Adrian Evans

Tim Hayes

Gareth Gravelle

Eirlys Jones

Chris Lloyd

Philip Jones

Wyn Evans


Organyddion

Janet Davies 

Meinir Hughes Griffiths 

Eira Phillips 

Rhian Evans 

Heather Williams


Ysgrifennydd y Cyfamodi - Huw Davies   


Cyhoeddwyr - Y Diaconiaid


Yr Ysgol Sul

Tîm yr Ysgol Sul:

Tim Hayes, Fiona Elias, Mari Jenkins, Luned Thomas, Jayne Woods, Llinos Williams

Trysoryddiad: Meinir ac Elis Jones 


Y Gymdeithas Ddiwylliadol

Llywydd: Y Parchedig Beti-Wyn James

Ysgrifennydd: Gareth Gravelle gareth.gravell@tiscali.co.uk

Trysorydd: David Lloyd


Gofal y Blodau - Mair Baston a Gloria Evans

Dosbarthwyr Cyhoeddiadau'r Enwad: Sulwyn Thomas a David Lloyd

Archwiliwr y Cyfrifon - John M. Jones

Trefnyddion Casglyddion a Drysau: Sulwyn Thomas


CYTUN Caerfyrddin: Alwyn Jones

Pwyllgor y Gymanfa Ganu:  Meinir Hughes Griffiths 

Swyddog Cyswllt a Salem, Caernarfon: Carys Morgans 

Swyddogion y Banc Bwyd: Henry a Bronwen Wilkins

Swyddog Eco: Mari Jenkins

Swyddogion Cymorth Cristnogol: Rhian Evans ac Eirlys Jones


Papur y Priordy 

Golygyddion:  Alun a Tina Charles

Trysorydd: Philip Jones

Argarffwyr: Gwynfor a Janet Davies


Is Pwyllgor yr Adeiladau

Cadeirydd: Wynn Evans

Gwynfor Davies, Adrian Evans, David Lloyd, 

Danny Owen, Huw Jones, Huw Michael


Is-Pwyllgor Cyllid: 

Cadeirydd: Adrian Evans, Huw Davies, Huw Ll. Edwards


Is-bwyllgor bwyd: 

Glenys Thomas, June Thomas, Gill Owen, Heather Williams, Alison Parsons


Rheolwr y we-fan:

Rhodri Davies


Facebook a Trydar: 

Y Gweinidog


Subpages (1): Oriel